Colofon

Brugweb.nl is samengesteld onder verantwoordelijkheid van het Regionaal Besturen Overleg (RBO) in Zuid-Kennemerland.

Begeleidingscommissie vanuit het primair en het voortgezet onderwijs:
Fred van Zanten, Edith Hogenes, Claudia Stet, Marlies van der Rijst, Joost van het Kaar en Sjoerd van den Berg.

Ontwerp, lay-out, tekstbijdragen en productie:
Jean-Paul Mombers - Made by Mombers, Haarlem. Tom de Hoog | CONTEXT, Alkmaar

Website: Tunico, Alkmaar

Top