Welk onderwijs?

Jouw schooladvies geeft welk vo-onderwijs je kunt gaan volgen. Waar ga jij heen?

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)

  • gymnasium
  • atheneum

Er zijn twee soorten vwo: het atheneum en het gymnasium. Op het gymnasium krijg je les in Latijn en Grieks, op het atheneum niet. Verder zijn de vakken gelijk. Na drie jaar kies je een examenprofiel. De vwo-profielen zijn: natuur en techniek, natuur en gezondheid, economie en maatschappij, en cultuur en maatschappij. De vakken die je krijgt zijn afhankelijk van het profiel.

Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo)

Havo leidt je op voor een algemeen diploma. Na het derde jaar kies je een examenprofiel. Dit zijn de havo-profielen: natuur en techniek, natuur en gezondheid, economie en maatschappij, en cultuur en maatschappij.

Voorbereidend middelbaar onderwijs (vmbo)

  • basisberoepsgerichte leerweg: vmbo-basis
  • kaderberoepsgerichte leerweg: vmbo-kader
  • theoretische leerweg: vmbo-t (mavo)
  • gemengde leerweg: vmbo-gl*

Het vmbo biedt geweldige mogelijkheden om je talenten te ontplooien. Meer dan zestig procent van alle Nederlanders is ooit met een vmbo-advies naar de brugklas gegaan! Na het vmbo kun je verder leren in jouw vak, want je mag ‘stapelen’ en steeds kiezen voor een opleiding die een stapje hoger is. Je kunt bijvoorbeeld beginnen met de richting die ‘kaderberoepsgericht’ heet (vmbo-kader). En na een middenkaderopleiding (mbo) kun je nog weer verder naar het hoger beroepsonderwijs (hbo).

* De gemengde leerweg wordt vanaf het 3e leerjaar aangeboden, in Haarlem alleen op het Spaarne College en het Haarlem College en in Velsen alleen op het Technisch College en het Maritiem College. Als je belangstelling hebt voor de gemengde leerweg moet je voor de brugklas TL, k/TL of kader op een van deze scholen kiezen, dan kun je daar vanaf jaar 3 een gemengde leerweg kiezen.

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Dit is geen aparte opleiding maar – tijdelijk – extra hulp bij het leren in het vmbo. Om deze extra hulp te kunnen krijgen, moet je eerst een test maken. Zo wordt duidelijk welke manier van lesgeven het best bij jou past.

Praktijkonderwijs (pro)

Is het behalen van een diploma in een van de leerwegen van het vmbo te hoog gegrepen, dan is praktijkonderwijs (pro) jouw richting. Voor je toelating wordt een onderzoek gedaan of pro goed bij jou past. In pro leer je omgaan met wonen, werken, burgerschap en vrijetijdsbesteding. Je kunt er stages doen en ook een aanvullende opleiding is mogelijk. Als je praktijkonderwijs hebt gevolgd, kun je uitstromen naar werk in diverse sectoren.

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Dit is onderwijs voor als je specialistische en/ of intensieve begeleiding nodig hebt. Bijvoorbeeld door een handicap, chronische ziekte of stoornis. Dit noemen we Passend Onderwijs,

Er zijn in de regio diverse vso-scholen die passend onderwijs geven. Welke voor jou de beste is hangt af van wat voor ondersteuning voor jou nodig is. Er zijn Cluster 3 vso-scholen voor als je langdurig ziek, lichamelijk gehandicapt of zeer moeilijk lerend bent. Cluster 4 vso-scholen helpen je leren als je gedrags- of psychiatrische problematiek hebt. Om toegelaten te worden tot het vso is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig. Meer hierover vinden jij en je ouder(s) of verzorger(s) op de website van het samenwerkingsverband.

Cluster 3-scholen zijn:

Brugweb vermeldt Cluster 4-scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

Top