Links

Extra exemplaren Brugboek

Extra exemplaren van Brugboek zijn op te halen bij:
Samenwerkingsverbanden PO en VO
Schipholpoort 2
2034 MA Haarlem
PO: 023 – 543 0116 info@po-zk.nl
VO: 023 – 543 0140 info@swv-vo-zk.nl

Brugboek PDF

Voorlichting over de overstap naar vo-scholen in de regio Zuid-Kennemerland met een overzicht van scholen. Brugboek-2023-2024.pdf (6 Mb)

Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland (Eigen Wijzer)

Er is een speciaal formulier ontwikkeld voor de ‘warme overdracht’ van groep 8 naar de brugklas. Dit A4-formulier heet Eigen Wijzer. Alle leerlingen in het basisonderwijs vullen de Eigen Wijzer in. Daarin geven ze aan wat zij zelf belangrijk vinden dat de nieuwe school over hen weet.

Wat schrijf je dan op? Enkele voorbeelden:

Sean komt van de Zuiderpolder in Haarlem.  “Ik denk dat dit heel goed is, omdat je meestal meer over jezelf weet dan je leerkracht. Ik ben bijvoorbeeld wel rustig, maar soms kan ik heel erg boos worden en dan is het echt vechten. Ik probeer natuurlijk om dat niet te doen, maar het is wel goed als ze dat op mijn nieuwe school weten.”

Luisa en Julia zaten samen op de BSV in Bloemendaal. Als klein meisje kreeg Julia leukemie. “Nu ben ik weer helemaal gezond, maar dat was wel een heftige tijd. Mijn ouders waren ook heel bang. Nog steeds vind ik het naar als er gescholden wordt met ‘kanker’. Dat heb ik dus maar opgeschreven. Maar bijvoorbeeld ook dat ik hou van tekenen, theater, muziek en dansen. Daarmee kan ik echt laten zien wat ik voel.”

Luisa heeft weer heel andere dingen ingevuld. “Ja, dat ik de eerste vijf jaar op de Bahama’s woonde, waar ze Engels spreken. En dat ze hier in Nederland ontdekten dat ik dyslexie en dyscalculie heb. Nadat ik groep 4 over heb gedaan ging het stukken beter, maar ik vind het elke keer toch nog wel spannend als er een toets is.”

Eigen Wijzer hoort bij de kennismaking
Alle leerlingen uit groep 8 die op een basisschool in Zuid-Kennemerland zitten vullen de Eigen Wijzer in. Tijdens de warme overdrachtsgesprekken die de leerkracht van groep 8 in april voert met de voortgezet onderwijsschool worden de Eigen Wijzers doorgegeven. De mentor van de brugklas gebruikt de Eigen Wijzer tijdens het start- of kennismakingsgesprek met de leerling. De voortgezet onderwijsschool kan dan met het indelen van de klassen eventueel al rekening houden met de informatie uit de Eigen Wijzers.

Consulent Anne Marie Hersman-van Roon is te bereiken via a.hersman@po-zk.nl

www.kennisnet.nl

Op kennisnet vind je van alles over onderwijs in Nederland. Je kunt er van elke opleiding iets vinden en ook testjes doen zodat je kunt zien welke opleiding hoort bij het beroep dat je later wilt gaan kiezen. Dat hoef je natuurlijk nu nog niet te weten als je van groep 8 naar het voortgezet onderwijs gaat, maar het is best leuk om te zien wat er allemaal is aan opleidingen. Kijk dus op basis van je schooladvies op kennisnet en klik de onderwerpen waarover je meer wilt weten aan. Veel succes.

Haarlems Interscholair Toernooi (HIT)

Het Haarlems Interscholair Toernooi (HIT) biedt leerlingen die hun talenten willen ontwikkelen de kans om deel te nemen aan diverse masterclasses en finales waar zij zich tonen aan een groot publiek op professionele Haarlemse podia.

De categorieën waaraan kan worden meegedaan zijn Bands, Singer-songwriters, Dans, Kleinkunst, Klassieke muziek, Poëzie, Beeldende kunst en Theater. De finale-avonden worden georganiseerd bij de grote podia in Haarlem. De professionele vakjury’s geven waardevolle tips en begeleiden de jongeren tijdens deze mooie podiumervaring.

Meer over HIT

Extra hulp?

Elke leerling in het VO heeft een mentor. Als je ondersteuning of hulp nodig hebt, kun je daar altijd terecht als eerste aanspreekpunt. Is er meer hulp nodig dan kan de mentor samen met de zorgcoördinator van de school andere ondersteuners inschakelen, zoals het CJG, het schoolmaatschappelijk werk (als de school dat heeft), de schoolarts, de leerplichtambtenaar of een consulent van het samenwerkingsverband.

Top