Eerste Christelijk Lyceum ECL

Vind jezelf op het ECL!

De brugklas
Het ECL heeft drie soorten brugklassen: havo/vwo, atheneum en gymnasium. De havo/vwo-klassen zijn voor de leerlingen met een havo of havo/vwo-advies. De brugperiode havo/vwo duurt op het ECL twee jaar. Op die manier heeft de leerling de tijd om te laten zien welk niveau er het best past: havo of vwo. Met een vwo-advies heb je de keuze uit atheneum of gymnasium. In de gymnasiumbrugklas krijgen alle leerlingen Latijn. In klas 2 komt daar Grieks bij. We dagen onze vwo-leerlingen uit om complexe situaties uit te pluizen.

ECL-Vaart
Brugklasleerlingen krijgen les in het prachtige ECL-Vaart. Ook enkele andere klassen uit andere jaarlagen hebben daar les. Iedere brugklas heeft daar een eigen stamlokaal, waarin elke leerling een eigen plek heeft. We doen een beroep op wat je op de basisschool al leerde: samen verantwoordelijk zijn voor werk en werkplek. Bij ons mag je zijn wie je bent, maar nooit ten koste van een ander. Een goede sfeer en veiligheid staan voorop. Leerlingen voelen zich dan ook snel thuis op het ECL!

gymnasium, atheneum, havo

Rector
Marleen van der Flier

Teamleider klas 1 en 2 havo/vwo
Mareille Koops

Teamleider klas 1 en 2 vwo
Nora de Bruijn

Onderbouw: ECL-Vaart
Leidsevaart 220
2014 HE Haarlem

Leerjaar 2 t/m 6: ECL-Kade
Zuider Emmakade 43
2012 KN Haarlem

023 - 531 90 42
ecladministratie@ecl.nl
www.ecl.nl

Open lesmiddagen (ECL-Kade)
Woensdag 1 november 2023, 15:30-17:30 u.
Donderdag 2 november 2023, 15:30-17:30 u.
Aanmelden via website vanaf maandag 2 oktober 2023.

Open dagen (ECL-Vaart en ECL-Kade)
Vrijdag 26 januari 2024, 18.00u-21.00 u.
Zaterdag 27 januari 2024, 09.30-12.30 u.

Top