Atheneum College Hageveld

College Hageveld: ruimte voor jouw ontwikkeling

De brugklas op Hageveld
Aangezien wij alleen atheneum hebben, bestaat de brugklas uit ongeveer 200 leerlingen die allemaal op de basisschool tot goede prestaties kwamen. Een groep gelijkgestemden. We beginnen het jaar met het brugklaskamp. Het kamp staat in het teken van kennismaken en je veilig voelen op school. Veilig voelen en plezier hebben op school vinden wij een belangrijke voorwaarde voor succes.

Aannamebeleid op Hageveld
Als je voor Hageveld kiest, kies je voor een atheneum-opleiding. Met een éénduidig vwo-advies van de groep 8 leerkracht ben je bij ons toelaatbaar en kun je je aanmelden via de site. Mocht je een havo/vwo-advies krijgen en toch graag naar Hageveld willen dan kun je de aannamecoördinator (avdoorn@hageveld.nl) vragen contact op te nemen met je juf of meester. Wij willen dan graag van je juf of meester horen waarom je geen éénduidig advies hebt gekregen. Als wij denken dat jij die ene uitzondering bent en dat je het hier toch gaat redden, nodigen we je uit voor een oriënterend gesprek.

r.-k. atheneum met keuze-Latijn

Rector
Peter Stam

Aannamecoördinatoren
Anton van Doorn (regulier)
Ronald Haak (VIA)

Hageveld 15
2102 LM Heemstede
023 - 510 01 00
college@hageveld.nl
www.hageveld.nl

Hageveld Experience (leerlingen groep 8)
Woensdag 2 november 2022, 14.00-15.30 u. (regulier)
Woensdag 16 november 2022, 14.00-15.30 u. (regulier)
Woensdag 23 november 2022, 14.00-15.30 u. (regulier)
Woensdag 23 november 2022, 14.00-16.00 u. (VIA)
Woensdag 18 januari 2023, 14.00-15.30 u. (regulier, reservedag)
Woensdag 8 februari 2023,14.00-16.00 u. (VIA)
Informatie via www.hageveld.nl

Open dag
Zaterdag 4 februari 2023, 8.30-13.00 u.
Als er in verband met corona geen open dag kan plaatsvinden, organiseert Hageveld op de volgende middagen rondleidingen voor de leerlingen van groep 8:
Maandag 13 februari 2023
Dinsdag 14 februari 2023
Donderdag 16 februari 2023
Bij veel belangstelling ook op maandagmiddag 6 maart 2023

Informatieavonden
Maandag 6 februari 2023, 19.30-21.00 u. (regulier: ouders en leerlingen)
Woensdag 8 februari 2023, 19.30-21.00 u. (VIA: ouders)

Top