De Schelp

Samen leren,  zelf doen

De Schelp is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso) voor zeer moeilijk lerende kinderen van 12 tot en met 18 jaar. Daarnaast bieden we ook speciaal onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Bij ons wordt het onderwijsprogramma afgestemd op je mogelijkheden. Op onze school werk je in kleine groepen aan onder andere taal, lezen, rekenen en we bereiden je voor op de praktijk.

De Schelp is een veilige, rustige school waar iedereen elkaar kent. Je leert zelfstandig werken en om hulp te vragen, wanneer het nodig is. We gaan samen met jou kijken waar je goed in bent en waar jouw interesses liggen. We helpen jou een fijne plek te vinden, waar je gaat stagelopen en waar je na je schoolperiode kan blijven werken.

voortgezet speciaal onderwijs (vso) zmlk

Directeur
Barbara Vink

Adjunct-directeur
Nella de Boer

Nieuwe Landstraat 12
2021 DE Haarlem
023 - 525 27 49
Info@deschelphaarlem.nl
www.deschelphaarlem.nl

Aanmelding en toelating
De aanmelding verloopt rechtstreeks via de Schelp en is het gehele schooljaar mogelijk. Je kunt contact opnemen voor een kennismaking. Na de aanmelding wordt onderzocht of de Schelp een passende plek kan bieden.

Vervolgens kunnen we een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het Samenwerkingsverband VO. Tenslotte kan de inschrijving plaatsvinden. Zie voor overige informatie: www.deschelphaarlem.nl

Top