De Schelp

Samen leren,  zelf doen

De Schelp is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor zeer moeilijk lerende kinderen van 12 tot en met 18 jaar. Daarnaast bieden we ook speciaal onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar in ons gebouw. Bij ons wordt het onderwijsprogramma afgestemd op je mogelijkheden. Op onze school werk je in kleine groepen aan o.a. taal/lezen, rekenen en de praktijkvorming.

De Schelp is een veilige, rustige school waar iedereen elkaar kent. De groepen bestaan uit 12 tot 14 leerlingen met een vaste leerkracht en een assistent. Je leert zelfstandig werken en om hulp te vragen, wanneer het nodig is. We gaan samen met jou kijken waar je goed in bent en waar jouw interesses liggen. We helpen jou een passende plek te vinden, waar je gaat stagelopen en kan blijven werken of je kan misschien wel door naar vervolgonderwijs.

voortgezet speciaal onderwijs (vso) zmlk

Directeur
Barbara Vink

Adjunct-directeur
Nella de Boer

Nieuwe Landstraat 12
2021 DE Haarlem
023 - 525 27 49
Info@deschelphaarlem.nl
www.deschelphaarlem.nl

Open dag
7 maart 2024, 10.00-12.00 u.

Aanmelding en toelating
De aanmelding verloopt rechtstreeks via de Schelp en is het gehele schooljaar mogelijk. Tijdens de aanmeldprocedure wordt onderzocht of de Schelp een passende plek kan bieden. Na het verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband VO kan de inschrijving plaatsvinden. Zie voor overige informatie: www.deschelphaarlem.nl

Top