Eerste Christelijk Lyceum ECL

Vind jezelf op het ECL!

De brugklas
Het ECL heeft drie soorten brugklassen: havo/vwo, atheneum en gymnasium. De havo/vwo-klassen zijn voor de leerlingen met een havo of havo/vwo-advies. De brugperiode havo/vwo duurt op het ECL twee jaar. Op die manier heeft de leerling de tijd om te laten zien welk niveau er het best past: havo of vwo. In het atheneum vinden veel leerlingen ruimte om hun persoonlijke interesse te volgen. We werken in alle lessen vanuit jouw verwondering en verbeelding over vragen die voor liggen. Creatief denken vinden we erg belangrijk op het ECL. In de gymnasiumbrugklas krijgen alle leerlingen Latijn. In klas 2 komt daar Grieks bij.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan vakoverstijgend leren en klassieke cultuur. De Vaart Brugklasleerlingen krijgen les in het prachtige gebouw ECL-Vaart. Ook enkele andere klassen uit andere jaarlagen hebben daar les. Elke klas heeft daar een eigen stamlokaal, waarin elke leerling een eigen plek heeft. We doen een beroep op wat je op de basisschool al leerde: verantwoordelijk zijn voor je eigen werk en je eigen werkplek. Bij ons mag je zijn wie je bent. Er is een voorwaarde: respect voor je omgeving en iedereen om je heen. Een goede sfeer en veiligheid staan voorop. Leerlingen voelen zich dan ook snel thuis op het ECL!

gymnasium, atheneum, havo

Rector
Marleen van der Flier

Teamleider klas 1 en 2 havo/vwo
Mareille Koops

Teamleider klas 1 en 2 vwo
Nora de Bruijn

Onderbouw: ECL-Vaart
Leidsevaart 220
2014 HE Haarlem

Leerjaar 2 t/m 6: ECL-Kade
Zuider Emmakade 43
2012 KN Haarlem

023 - 531 90 42
ecladministratie@ecl.nl
www.ecl.nl

Open lesmiddagen (ECL-Kade)
Woensdag 9 november 2022, 15.00-17.00 u.
Vrijdag 11 november 2022 15.00-17.00 u.
Aanmelden via website

Open dagen (ECL-Vaart en ECL-Kade)
Donderdag 26 januari 2023, 18.00-21.00 u.
Zaterdag 28 januari 2023, 09.30-12.30 u.

Informatieavond voor ouders (ECL-Kade)
Donderdag 9 februari 2023, 19.30-21.30 u.
Informatie is te vinden op de website

Top