Het Molenduin

Een school voor doeners!

De onderbouw van Het Molenduin
Op Het Molenduin noemen wij de brugklas ‘de onderbouw’. Een schooljaar in de onderbouw is verdeeld in vier blokken van tien weken. Ieder blok volg je samen met je klasgenoten een groepsstage. Je volgt een stage Techniek, Groen, Verzorging en Horeca. Zo kun je ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Naast de stages volg je uitdagende praktijklessen. Hier leer je vaardigheden die je nodig hebt tijdens je stages, maar ook als je later een baan hebt.

Je leert bijvoorbeeld hoe je een goede collega kunt zijn en met andere collega’s kunt samenwerken. Daarnaast leer je de vaardigheden die je nodig hebt om een vak goed uit te voeren. Naast veel praktijk, volg je ook Nederlands, Engels, wiskunde, mens en maatschappij, biologie, kunstzinnige vorming en burgerschap. Het komt allemaal aan bod! Zo bereiden wij je voor op de middenbouw, de bovenbouw en een mooie baan voor later!

school voor voortgezet praktijkgericht speciaal onderwijs

Directeur
Dhr. René Lentink
Dhr. Jarscha van Wees

Locatiecoördinator Santpoort-Noord
Mw. Merel van Ouwerkerk

Locatiecoördinator Driehuis
Dhr. Pim Touber

Aanmeldingen
Locatiecoördinatoren 

Locatie Santpoort-Noord (op kaart)
Dinkgrevelaan 32
2071 BP Santpoort-Noord
+31 (0)6 34 56 06 18

Locatie Driehuis 
Arguspad 1
1985 HX Driehuis
+31 (0)6 30 23 17 73

molenduin@aloysiusstichting.nl
www.molenduin.nl

Informatie/aanmelding

Het Molenduin verzorgt gedurende het hele schooljaar rondleidingen en instroom mogelijkheden op aanvraag. Een toelaatbaarheidsverklaring vanuit het Samenwerkingsverband VO is noodzakelijk voor inschrijving.

Top