Het Molenduin

Een school voor doeners!

De onderbouw van Het Molenduin

Op Het Molenduin noemen wij de brugklas ‘de onderbouw’. Een schooljaar in de onderbouw is verdeeld in vier blokken van tien weken. Naast de theorievakken volg je uitdagende praktijklessen op het gebied van techniek, groen, verzorging en horeca. Zo kun je ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Tijdens de praktijklessen leer je vaardigheden die je nodig hebt tijdens je stages, maar ook als je later een baan hebt.

Je leert bijvoorbeeld hoe je een goede collega kunt zijn en met andere collega’s kunt samenwerken. Daarnaast leer je de vaardigheden die je nodig hebt om een vak goed uit te voeren. Naast veel praktijk, volg je ook Nederlands, Engels, wiskunde, mens en maatschappij, biologie, kunstzinnige vorming en burgerschap. Het komt allemaal aan bod! Zo bereiden wij je voor op de middenbouw, de bovenbouw en een mooie baan voor later!?

school voor voortgezet praktijkgericht speciaal onderwijs

Directeur
Dhr. René Lentink
Dhr. Jarscha van Wees

Locatiecoördinator Santpoort-Noord
Mw. Merel van Ouwerkerk

Locatiecoördinator Driehuis
Mw. Leonie de Mooij 

Aanmeldingen
Locatiecoördinatoren 

Locatie Santpoort-Noord (op kaart)
Dinkgrevelaan 32
2071 BP Santpoort-Noord
+31 (0)6 34 56 06 18

Locatie Driehuis 
Arguspad 1
1985 HX Driehuis
+31 (0)6 30 23 17 73

molenduin@aloysiusstichting.nl
www.molenduin.nl

Informatie/aanmelden

Het Molenduin verzorgt gedurende het hele schooljaar rondleidingen en instroom mogelijkheden op aanvraag. Het laatste instroommoment gedurende het schooljaar is in mei. Na 1 juni worden de leerlingen het daaropvolgende schooljaar geplaatst.

Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) vanuit het Samenwerkingsverband VO is noodzakelijk voor inschrijving.

Top