Prof. Dr. Gunningschool VSO

Kwaliteit, betrokkenheid en veiligheid

De Prof. Dr. Gunningschool VSO is een kleinschalige school met ongeveer 100 leerlingen.

Wij bieden de niveaus vmbo-basisberoeps gerichte leerweg tot en met vmbo-theoretische leerweg aan. Wij willen jou helpen je einddoel te bereiken. Dit kan door middel van een theoretisch lesprogramma, maar ook door middel van een combinatie tussen een praktisch en theoretisch lesprogramma. Wanneer dat mogelijk is, vindt er schakeling plaats naar een school voor regulier voortgezet onderwijs.

Je kunt bij ons een diploma basis, kader of TL behalen.

vmbo

Directeur
Mw. K. Weidemann

Plaatsvervangend directeur
Dhr. J. Delforge

Teamleiders VSO
Dhr. M. van Merm
Mw. A. Papadopoulos

Planetenlaan 13
2024 EN Haarlem
023 - 541 19 12
info@gunningschool-vso.nl
www.gunningschool-vso.nl

Open huis
Met je ouders ben je welkom om de school te bezichtigen, de sfeer te proeven en ‘lesjes’ mee te draaien op:
Woensdag 18 oktober 2023, 16.00-20.00 u.
Woensdag 28 februari 2024, 16.00-20.00 u.

Je kan bij onze school aangemeld worden met een toelaatbaarheidsverklaring van een samenwerkingsverband.

Top