Prof. Dr. Gunningschool VSO

Kwaliteit, betrokkenheid en veiligheid

De Prof. Dr. Gunningschool VSO is een kleinschalige school met ongeveer 100 leerlingen.

Wij bieden de niveaus vmbo-basisberoeps gerichte leerweg t/m vmbo-theoretische leerweg aan. Wij willen jou helpen je einddoel te bereiken. Dit kan door middel van een theoretisch lesprogramma maar ook door middel van een combinatie tussen een praktisch- en theoretisch lesprogramma. Wanneer dat mogelijk is vindt er schakeling plaats naar een regulier voortgezet onderwijs school. Je kunt bij ons een diploma basis, kader of TL behalen.

vmbo

Directeur
Mw. K. Weidemann

Plaatsvervangend directeur
Dhr. J. Delforge

Teamleiders VSO
Dhr. M. van Merm
Mw. A. Papadopoulos

Planetenlaan 13
2024 EN Haarlem
023 - 541 19 12
info@gunningschool-vso.nl
www.gunningschool-vso.nl

Open huis
Woensdag 26 oktober 2022, 16.00-20.00 u.
Woensdag 8 februari 2023, 16.00-20.00 u.
Je bent met je ouders welkom om de school te bezichtigen. Je kan bij onze school aangemeld worden met een toelaatbaarheidsverklaring van een samenwerkingsverband

Top