Rudolf Steiner College

Denken, voelen en willen

Wij geloven in ontwikkeling. Wat je kunt, ligt niet definitief vast aan het einde van je basisschool. Daarom hebben wij verschillende soorten brugklassen: alleen mavo, om daarna eventueel de havo te doen, en samengestelde havo/vwo klassen. In een klas met verschillende niveaus zorgen we ervoor dat het hoogste niveau het meest aanwezig is. Zo dagen leerlingen elkaar uit het meeste uit zichzelf te halen.

De wereld zoals we die nu kennen, is over tien jaar misschien wel totaal anders. Het is die andere wereld waaraan jij straks gaat meebouwen. Op het Rudolf Steiner College doen wij er alles aan om je hierop voor te bereiden. Daarom stimuleren we je met de gewone leervakken, maar ook met vakken waardoor je je sociaal en creatief kunt ontplooien. Want de nieuwe wereld wordt gemaakt door mensen die kunnen samenwerken en creatief kunnen denken.

vrijeschool voor vwo, havo en mavo

Rector
Els Dinkla

Coördinatoren brugklassen
Holden Lievestro en Merel Sijbrant (vwo en havo)
Auke Zwart (mavo)

Engelandlaan 2
2034 NA Haarlem
023 – 536 13 78
info@rscollege.nl
www.rscollege.nl

Proeflesmiddagen, informatieavonden en open dagen
Wil je de sfeer eens proeven? Kom dan naar een proeflesmiddag of open dag! Je kunt ook kijken op: www.rscollege.nl, daar staan mooie filmpjes over onze school.

Proeflesmiddag voor leerlingen
Locatie: Engelandlaan 2
Woensdag 9 november 2022, 15.00-17.00 u.
Donderdag 10 november 2022, 15.00-17.00 u.
Graag vooraf aanmelden via: info@rscollege.nl

Informatieavonden voor ouders
Locatie: Engelandlaan 2
Woensdag 9 november 2022, 19.30-21.30 u.
Donderdag 10 november 2022, 19.30-21.30 u.
Graag vooraf aanmelden via: info@rscollege.nl

Open dagen
Locaties: Engelandlaan 2 en Belgiëlaan 4
Vrijdag 3 februari 2023, 18.30- 21.00 u.
Zaterdag 4 februari 2023, 10.00-13.00 u.
Vooraf aanmelden is niet nodig.

Top