VSO Daaf Geluk

De school op maat voor jou

De VSO Daaf Geluk
De VSO Daaf Geluk is een openbare school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso). We verzorgen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). Vanaf leerjaar 3 is er een basisberoepsgerichte leerweg met economie en ondernemen. We bieden dus diplomagericht onderwijs dat jou laat ontdekken waar je je goed bij voelt.

Onze brugklas

  • Je komt in een klas met 13 tot 16 leerlingen. Daarom kunnen we je alle aandacht geven die nodig is.
  • We hebben dakpanklassen. Zo ontdek je in welke leerweg je het meest kunt groeien en welke opleiding het best bij jouw talenten past.
  • We helpen jou door je structuur te bieden. We leren je omgaan met plannen en maken van huiswerk en zelfstandig uitvoeren van opdrachten. Ook doe je mee aan projecten. Dat is niet alleen leerzaam, het is ook leuk.

voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Directeur
Mw. K. Weidemann

Plv. Directeur
Dhr. J. Delforge

Contactpersoon aanmeldingen/ toelatingen
Mw. P. Schoonakker

Plesmanplein 8
2024 HT Haarlem
023 - 526 16 44
info@vsodaafgeluk.nl
www.vsodaafgeluk.nl

Open huis
Vrijdag 24 november 2023, 16.00-19.00 u. 
Kom je ook? Als je wilt is er ook altijd een mogelijkheid om een kennismaking te plannen.

Informatieavond voor IB-ers en leerkrachten basisscholen
Dinsdag 10 oktober 2023, 19.00-20.30 u.

Aanmelding
Voor aanmelding en plaatsing op de VSO Daaf Geluk is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Meer over de aanmeldingsprocedure is te vinden op onze website www.vsodaafgeluk.nl

Top