Aanmelding voor de brugklas in Zuid-Kennemerland
Jij hebt een Brugboek van je basisschool gekregen om je te informeren over de scholen voor voortgezet onderwijs (vo) in de regio Zuid-Kennemerland. Jouw aanmelding en inschrijving voor de brugklas gaat volgens de afspraken tussen deze scholen in het Convenant schoolbesturen voor Voortgezet Onderwijs in Haarlem.

De afspraken gelden voor het hele aanmeldingsgebied en gaan over:
- hoe je je aanmeldt;
- wanneer je je kunt aanmelden;
- waarom loting nodig kan zijn.

Digitaal aanmelden Voortgezet Onderwijs in regio Zuid-Kennemerland
Voor de vo-scholen die de 2023-2024 Toelatingsprocedure PO-VO ZK.pdf gebruiken moet je een top 7 van verschillende scholen invullen als je een schooladvies hebt voor vwo, havo of vmbo-t (mavo). De aanmelding voor jouw overstap naar het voortgezet onderwijs gaat digitaal. Je ouders/verzorgers krijgen daarover alle informatie van  jouw basisschool. 

Welke keuzes heb jij met jouw schooladvies? Je ziet het in deze Keuzelijsten Kennemerland-Zuid.pdf. (pdf 201 Kb)

Aanmelden via De Overstap
Bekijk ook de video Digitaal aanmelden met De Overstap 2024

Helpdesk digitaal aanmelden
De helpdesk is van 25 tot en met 29 maart 2024 bereikbaar:

- telefonisch: 06 22 36 96 03
- mail: helpdesk@de-overstap.nl 

Aanmeldperiode
• De aanmeldperiode voor het voortgezet onderwijs schooljaar 2024-2025 in Zuid-Kennemerland is van 25 tot en met 31 maart 2024.

• De vaste aanmelddata voor het voortgezet onderwijs in Velsen zijn:
- Maandag 25 maart 2024, 19.00-21.00 u.
- Dinsdag 26 maart 2024, 14.00-17.00 u.
- Woensdag 27 maart 2024, 14.00-18.00 u.
- Donderdag 28 maart 2024, 19.00-21.00 u.

De vo-scholen in Velsen hebben daarnaast nog schoolspecifieke mogelijkheden, persoonlijke aanmelding, keuze voor tijdsloten of extra aanmelddata. Zie hiervoor de website van de betreffende vo-school in Velsen

Kies uit een stroom
Als je je aanmeldt voor mavo, havo of vwo kun je op sommige scholen kiezen uit verschillende stromen. Voor jezelf, maar ook voor de loting, is het belangrijk aan te geven of je voor een bepaalde stroming kiest, of dat het je niet uitmaakt.

Die stromen zijn:

  • Gymnasium = vwo met Latijn en Grieks. Het Stedelijk Gymnasium Haarlem en Gymnasium Felisenum bieden gymnasium. Coornhert Lyceum, ECL, Ichthus Lyceum, Kennemer Lyceum, Mendelcollege en Lyceum Sancta Maria bieden gymnasium en atheneum. Atheneum College Hageveld, Het Schoter en het Rudolf Steiner College bieden atheneum.
  • TTO = tweetalig onderwijs. Dit kan op het Mendelcollege (bij havo en vwo) en op Het Schoter (bij mavo, havo en vwo)
  • VIA = aparte onderwijsstroom voor atheneum op het Hageveld College. 

Waarom die top 7 bij aanmelden?
Er kunnen te veel kinderen naar dezelfde school willen, dat noemen we ‘overaanmelding’. Bij overaanmelding moet er worden geloot. Als je dan minder dan zeven scholen hebt ingevuld en je wordt uitgeloot, heb je minder kans dat je volgend jaar naar een van jouw voorkeursscholen kunt. Vul daarom zeven scholen bij je aanmelding, dan heb je de meeste kans dat je op een school terechtkomt van jouw voorkeur.

Aanmelden voor vmbo
Ga je naar vmbo-basis, vmbo-kader of vmbo-gemengde leerweg? Vul dan twee verschillende scholen in.

Aanmelden in de regio Velsen
Meld je je aan bij een van de vo-scholen in Velsen dan geldt de toelatingsprocedure Velsen 2023 2024.pdf en het bijbehorende aanmeldformulier. Deze documenten zijn beschikbaar bij de basisscholen in Velsen en te downloaden op de website van de vo-scholen in Velsen.

Voor de vo-scholen in Velsen geldt dat er voldoende plaats is en er dus geen sprake is van loting. Het is dan ook niet nodig om een top 7 aan te geven.

Bij je persoonlijke aanmelding in Velsen graag het ingevulde Aanmeldformulier brugklas 2023-2024 vo-Velsen meenemen.

Aanmelden voor onderwijs met (intensieve) ondersteuning
Heb je intensieve ondersteuning nodig, dan moet jouw basisschool dat samen met jou en je ouder(s) verzorger(s) bespreken met de vo-school waar jij naar toe kan. Dat geldt ook voor leerlingen met leerwegondersteuning (lwoo) en voor leerlingen die naar het praktijkonderwijs gaan.

De bovenstaande aanmelddagen en regeling voor de loting hieronder gelden dan dus niet. Je aanmelding voor je voorkeursschool met extra ondersteuning moet gebeuren via een mdo-overdracht tussen (volgt). Het kan zijn dat er geen plaats is op de school waar je naartoe wilt, dan zal je een andere school moeten kiezen. In ieder geval moet je vóór (volgt) geplaatst zijn.

Loting bij overaanmelding
Als er meer leerlingen naar jouw nieuwe school willen dan er plaatsen zijn, kan loting nodig zijn.

Bij de loting gelden de voorrangsregels die vo-scholen kunnen hanteren.
• Bij overaanmelding van leerlingen die voldoen aan een of meer voorrangsregels loot de school onder deze leerlingen. Alle andere aangemelde leerlingen worden direct afgewezen.
• Bij voldoende plaats voor alle leerlingen die aan de voorrangsregels voldoen, is plaatsing direct en dus zonder loting. De aangemelde leerlingen die niet onder de voorrangsregels vallen, loten dan om de overige plaatsen.

Wanneer is er nieuws over jouw plaatsing?
• Op woensdag 10 april 2024 tussen 13.00 en 15.00 uur belt iemand van de school van je eerste keuze op naar jouw ouder(s)/verzorger(s) om te vertellen op welke school je geplaatst bent als het een andere school is geworden dan je eerste keuze. Ook ouder(s)/verzorger(s) van nog niet geplaatste leerlingen worden gebeld. Als blijkt dat er geen plaats is op een van jouw top 7-scholen, dan krijgen je ouder(s)/verzorger(s) te horen op welke andere scholen nog wél plaats is. Uit die scholen moet je dan kiezen en je moet je zelf aanmelden op de school die dan jouw voorkeur heeft.
• Woensdag 10 april 2024 – na 15.00 uur - vermeldt de website van iedere school welke leerlingen geplaatst zijn in de brugklas. Voor jouw vermelding wordt aan je ouder(s)/verzorger(s) toestemming gevraagd via het aanmeldformulier.

Je bent uitgeloot voor je school van eerste keuze. Wat nu?
Natuurlijk hopen we dat de school van je eerste keuze jou kan plaatsen. Word je echter uitgeloot voor deze school, dan volgt een loting voor de volgende school in je top 7. Dat gebeurt onder toezicht van een notaris en gaat zo:
• Leerlingen die uitgeloot zijn voor hun 1e keuze, worden aan de hand van hun 2e keuze per school ingedeeld. Als die school genoeg plaatsen heeft, worden de leerlingen geplaatst. Zijn er te weinig plaatsen beschikbaar, dan wordt er opnieuw geloot.
• De leerlingen die ook worden uitgeloot bij de school van hun 2e keuze, worden opnieuw per school ingedeeld. Dat gebeurt aan de hand van hun 3e keuze. Bij scholen die genoeg plaatsen hebben, worden de leerlingen geplaatst. Zijn er ook nu te weinig plaatsen beschikbaar, dan wordt er geloot voor de 3e schoolkeuze.
• Dit gaat zo door tot alle leerlingen geplaatst zijn. Uitgangspunt van deze loting is dat de top 7 het mogelijk moet maken alle leerlingen snel te plaatsen.

Tegen de uitkomst van de loting kan bezwaar gemaakt worden bij een onafhankelijke externe klachtencommissie via bezwaarlotingzk@gmail.com

 

Top